Thái nguyên duyệt dự an BigC 2.7 Ha

Thái nguyên duyệt dự an BigC 2.7 Ha

*Trung tâm thương mại – Đại siêu thị BigC tại thành phố thái nguyên với khu dãy phố thương mại,với mức đầu tư 800 tỷ đồng UBND tỉnh chấp thuận về...Xem chi tiết